Kingdom Wiki
Advertisement
Ou Kotsu

Ou Kotsu portrait.png

Ou Kotsu anime portrait.PNG

[[File:|250px]]

Chinese Wang He
Kanji 王齕
Romaji Wo Kosu
Epithet Member of the Six Great Generals
Biographical Information
Status
Deceased
Marital Status Unknown
Age 50s
Gender Male
Hair Dark Brown
Skin Light Brown
Distinction Large scar on his right eye
Serpent-like facial tattoo
State Qin
Location Qin
Birth Place Qin
Professional Information
Classification Army Commander
Cavalry
Occupation Soldier
Affiliates Qin Military
Ou Kotsu Army
Military Rank Great General
Equipment Yue Axe
Media
Appearance
Manga Debut Chapter 99 Flashback
Anime Debut Episode 24 Flashback
General Ou Kotsu was considered to be the strongest in brute strength out of the Six Generals.

Ken Fu talking about Ou Kotsu's caliber

Ou Kotsu was one of the Six Great Generals of Qin. It is possible that he is a member of Ou Family, however, this hasn't been confirmed.

History[]

Ou Kotsu had great achievements in every battles and he was made a member of the Six Great Generals. Along with the other members, he won many battles and was known throughout all of China. He once led an army against the state of Chu, but was injured during his encounter with a younger Kan Mei, and forced to retreat. It's assumed that he passed away from his wounds.

Abilities[]

As a member of the first generation of legendary Six Great Generals, Ou Kotsu was one of the most dominant military figures of the era.

Physical Abilities[]

Yue Axe: Immense Strength: Ou Kotsu was said to be the strongest in terms of brute strength out of the Six Great Generals, wielding a massive axe in battle.

Leadership[]

By using his powerful might, Ou Kotsu was a fierce leader as he led out in the frontline, empowering his troops.

Gallery[]

Manga[]

Ou Kotsu Battle.png
Ou Kotsu's war horse.
Kan Mei defeats Ou Kotsu.png
Ou Kotsu being cutting down and defeated by a young Kan Mei decades ago.

Trivia[]

  • Ou Kotsu is based on real-life Qin general, Wang He.
  • Real-life Ou Kotsu (Wang He) and Ou Ki (Wang Yi) were actually the same people. In Index of Shiji, written by Sima Zhen in the Tang dynasty, he stated that “王齮即王龁”, which literally translates to “Wang Yi is Wang He”. This explains both the lack of information about Wang Yi in most historical records and the many overlapping records about Wang Yi and Wang He.
  • Ouki's death in historical text were written as "始皇帝三年,王龁战死", stating that Ou Kotsu died, further reinforcing the idea that these two individuals were the same person.
  • In actual history of Battle of Chouhei , Ou Kotsu (Wang He) was Haku Ki's deputy, however in the manga and anime flashback, it was Ouki, further boosting the point that these two characters were the same person in history.


Characters
Ai
Royal Palace
Royal Family Rou Ai - Queen Mother

Government Chou Kou - Ko Reki
Generals Current
Han O Ki
Former
Wa Tegi

Commanders Han Roki - Ha Mui - Bu Tai
Royal Palace
Royal Family Formerly
Shou Hei Kun

Government Shun Shin Kun
Great Generals Kan Mei - Ka Rin

Generals Formerly
Rin Bu Kun

1000-Man Commanders Haku Rei - Kou Yoku
Han
Great Generals Sei Kai

2000-Man Commanders Formerly
Bakan
Jo
Residence
Leader Jo Elder

Civilian Shuu (Jo)
Qi
Royal Palace
Royal Family Ou Ken
Military
Generals Ganmo
Qin
Royal Family Current
Ei Sei - Queen Mother - Rei - Rui
Former
Boku Kou - Sei Kyou - Sho - Sou Jou

Government Current
Ri Shi - Ryo Fui - Sai Taku - Shi Shi - Shou Hei Kun - Shou Bun Kun
Former
Ketsu Shi

Royal Harem Amin - Chou Kou - Kou - Rou Ai - You
Great Generals Current
Mou Bu - Tou
Former
Chou Tou - Duke Hyou - Mou Gou

Six Great Generals:
Ko Shou - Kyou - Haku Ki - Ou Ki - Ou Kotsu - Shiba Saku

Generals Current
Do Mon - Heki - Kan Ki - Kan Ou - Ou Sen - Roku O Mi - Ryuu Koku - Shou Kaku
Former
Dou Kin - Ei Bi - En Ka - Koku Gou - Ra Gen - Rin Bou - Ryuu

5000-Man Commanders Ou Hon - Shin

3000-Man Commanders Kyou Kai

2000-Man Commanders Mou Ten

1000-Man Commanders Curent
Hoku Shu - Gaku Rai - Kaku Un - Kan Jou - Ogiko - Ran Dou
Former
Baku Koshin - Jou Han - Kaku Bi - Tai Un

100-Man Commanders Chu Tetsu - Den Ei - Den Yuu - Hai Rou - Kyo Gai - Ryuu Sen

10-Squad Leaders Bi Hei - Ro En - Ryuu Yuu - Seki - Suu Gen - Taku Kei

5-Squad Leaders Former
Batsu Ken - Bi Tou - Bun Ketsu - Hou - Kyou Ji - San Ka - Yuu Gi

Strategists Ka Ryo Ten - Kai Oku - Mou Ki
Mountain Tribe
King Yo Tan Wa

Elders Chouga Elders

Warriors Ba Jio - Fuji - Rankai - Shunmen - Tajifu - Toji
Wei
Royal Palace
Royal Family Kei Bin
Great Generals Current
Go Hou Mei
Former
Renpa
Seven Fire Dragons:
Current
Gai Mou
Former
Go Kei - Tai Roji - Shi Ei - Rei Ou - Shou Sen - Ba Tou

Generals Current
Fuu Haku - Kan Ei
Former
Kyuu Gen - Haku Kisai - Ga Gyuu - Rinko - Gen Bou - Kyou En - Kai Shi Bou

1000-Man Commanders Former
Dou Sei

Strategists Hyou Ki
Yan
Great Generals Current
Ordo
Former
Geki Shin - Gaku Ki
Royal Palace
Royal Family Tou Jou
Great Generals Three Great Heavens
Current
Ri Boku - Hou Ken
Former
Rinshoujou - Ren Pa - Chousha
Other
Gaku Jou

Generals Current
Kou Son Ryuu - Ri Haku - Ki Sui - Ba Nan Ji - Shuu Sui Ju
Former
Man Goku - Shou Mou - Fuu Ki - Rin Ko - Gen Bou - Kyou En - Kai Shi Bou - Kei Sha

Army Commanders Current
Ba Tei - Kin Mou - Gaku Ei - Kai Gou
Former
Ryuu Tou

1000-Man Commander Gou Ran

Strategists Chousou

Commanders Kaine - Fu Tei

Others Gika

Civilians
Merchants Former
Ryo Fui - Shi Ka - A Mon - Kou Shou
Advertisement