Kingdom Wiki
Advertisement
Ketsu Shi
Chinese Jie Shi
Kanji 竭氏
Romaji Kettsu Shii
Biographical Information
Status
Deceased (Slain)
Marital Status Single
Age 50s
Gender Male
Hair Dark Brown
Skin Light Brown
State Qin
Residence Kanyou City
Location Kanyou City (Death Place)
Professional Information
Classification Chancellor
Occupation Politician
Affiliates Qin Government
Sei Kyou Faction
Political Position Chancellor of the Left (Former)
Media
Japanese VA Shinpachi Tsuji
Appearance
Manga Debut Chapter 4
Anime Debut Episode 1

Ketsu Shi was Ryo Fui's rival as the Left Chancellor of Qin, he was Sei Kyou's supporter and ally.

Appearance[]

He always wore court robes and was very fat. Due to his obesity, Ketsu Shi has more than a chin and has prominent lips. His face has some warts.

Story[]

Sei Kyou's Rebellion Arc[]

Ketsu Shi's main goal was to kill Ei Sei and prevent Ryo Fui from returning to Qin. Once Sei Kyou became king, the minister believed that he could gain complete control over the kingdom.

Most of his plans to kill Ei Sei were futile as his assassins were intercepted by Shin.

After Shin defeated Rankai, the court decided to flee even as Sei Kyou threatened the ministers with a death penalty should they decide to abandon him. He also tried to leave but he was slowed down by Ka Ryo Ten and killed by Ba Jio and Shunmen.

His death demoralized the Sei Kyou faction's troops and caused most of the troops to surrender to Ei Sei's army.

Abilities[]

STATS
Strength 50
Leadership 65
Intelligence 80
Experience B
Ambition: 100!

STATS
Strength 50
Leadership 65
Intelligence 80
Experience B
Ambition: 100!

STATS
Strength 50
Leadership 80
Intelligence 83
Ambition: 100!

Trivia[]

  • It seems as though Ketsu Shi rarely opens his eyes. Whenever any slip of a pupil is seen, it is usually when he is angry or in shock.
  • The person closest to Ketsu Shi is his strategist, Shi Shi.

Gallery[]

Manga[]

Shun Men And Ba Jio Slays Ketshi Shi.PNG
Ketsu Shi's death at the hands of Shun Men and Ba Jio
Ketsu Shi's Severed Head Impaled In Ba Jio's Sword.PNG
Ketsu Shi's severed head impaled on Ba Jio's sword

Anime[]

Ketsu Shi Character Design anime S1.PNG
Ketsu Shi's character design anime S1
Ketsu Shi's Head anime S1.PNG
Ketsu Shi's severed head impaled on Ba Jio's sword


Characters
Ai
Royal Palace
Royal Family Rou Ai - Queen Mother

Government Chou Kou - Ko Reki
Generals Current
Han O Ki
Former
Wa Tegi

Commanders Han Roki - Ha Mui - Bu Tai
Royal Palace
Royal Family Formerly
Shou Hei Kun

Government Shun Shin Kun
Great Generals Kan Mei - Ka Rin

Generals Formerly
Rin Bu Kun

1000-Man Commanders Haku Rei - Kou Yoku
Han
Great Generals Sei Kai

2000-Man Commanders Formerly
Bakan
Jo
Residence
Leader Jo Elder

Civilian Shuu (Jo)
Qi
Royal Palace
Royal Family Ou Ken
Military
Generals Ganmo
Qin
Royal Family Current
Ei Sei - Queen Mother - Rei - Rui
Former
Boku Kou - Sei Kyou - Sho - Sou Jou

Government Current
Ri Shi - Ryo Fui - Sai Taku - Shi Shi - Shou Hei Kun - Shou Bun Kun
Former
Ketsu Shi

Royal Harem Amin - Chou Kou - Kou - Rou Ai - You
Great Generals Current
Mou Bu - Tou
Former
Chou Tou - Duke Hyou - Mou Gou

Six Great Generals:
Ko Shou - Kyou - Haku Ki - Ou Ki - Ou Kotsu - Shiba Saku

Generals Current
Do Mon - Heki - Kan Ki - Kan Ou - Ou Sen - Roku O Mi - Ryuu Koku - Shou Kaku
Former
Dou Kin - Ei Bi - En Ka - Koku Gou - Ra Gen - Rin Bou - Ryuu

5000-Man Commanders Ou Hon - Shin

3000-Man Commanders Kyou Kai

2000-Man Commanders Mou Ten

1000-Man Commanders Curent
Hoku Shu - Gaku Rai - Kaku Un - Kan Jou - Ogiko - Ran Dou
Former
Baku Koshin - Jou Han - Kaku Bi - Tai Un

100-Man Commanders Chu Tetsu - Den Ei - Den Yuu - Hai Rou - Kyo Gai - Ryuu Sen

10-Squad Leaders Bi Hei - Ro En - Ryuu Yuu - Seki - Suu Gen - Taku Kei

5-Squad Leaders Former
Batsu Ken - Bi Tou - Bun Ketsu - Hou - Kyou Ji - San Ka - Yuu Gi

Strategists Ka Ryo Ten - Kai Oku - Mou Ki
Mountain Tribe
King Yo Tan Wa

Elders Chouga Elders

Warriors Ba Jio - Fuji - Rankai - Shunmen - Tajifu - Toji
Wei
Royal Palace
Royal Family Kei Bin
Great Generals Current
Go Hou Mei
Former
Renpa
Seven Fire Dragons:
Current
Gai Mou
Former
Go Kei - Tai Roji - Shi Ei - Rei Ou - Shou Sen - Ba Tou

Generals Current
Fuu Haku - Kan Ei
Former
Kyuu Gen - Haku Kisai - Ga Gyuu - Rinko - Gen Bou - Kyou En - Kai Shi Bou

1000-Man Commanders Former
Dou Sei

Strategists Hyou Ki
Yan
Great Generals Current
Ordo
Former
Geki Shin - Gaku Ki
Royal Palace
Royal Family Tou Jou
Great Generals Three Great Heavens
Current
Ri Boku - Hou Ken
Former
Rinshoujou - Ren Pa - Chousha
Other
Gaku Jou

Generals Current
Kou Son Ryuu - Ri Haku - Ki Sui - Ba Nan Ji - Shuu Sui Ju
Former
Man Goku - Shou Mou - Fuu Ki - Rin Ko - Gen Bou - Kyou En - Kai Shi Bou - Kei Sha

Army Commanders Current
Ba Tei - Kin Mou - Gaku Ei - Kai Gou
Former
Ryuu Tou

1000-Man Commander Gou Ran

Strategists Chousou

Commanders Kaine - Fu Tei

Others Gika

Civilians
Merchants Former
Ryo Fui - Shi Ka - A Mon - Kou Shou
Advertisement