Kingdom Wiki
Advertisement
Kaku’un
Kaku'un.png
Epithet "Master of Defense"
Biographical Information
Status
Deceased (Slain)
Marital Status Single
Gender Male
State Qin
Professional Information
Affiliates Koku’ou Clan
Kan Ki Army
Qin Military
Military Rank 1000-Man Commander
Equipment Glaive
Media
Appearance
Manga Debut Chapter 458 (mentioned)
Chapter 459 (official appearance)

Kaku'un is a 1000-Man Commander and ex-bandit from the Koku’ou Clan in the Kan Ki Army from Qin.

Appearance[]

He is a middle aged man who has tattoos on his arms. He has long slick-backed black hair and a small chin beard. He wears a small scarf and heavy armor.

Personality[]

He is over confident and considers himself worthy enough to have Koku’ou grace his tent.

History[]

In the past he use to be a bandit in the Koku’ou Clan but joined the Kan Ki Army when Koku’ou did. He then joined the service of the Qin Military and worked his way up to the rank of 1000-Man Commander

Story[]

Koku You Campaign Arc[]

During the Battle of Koku You Hills he was apart of Koku’ou's 5000-Man Unit on the left side of the central hill. Koku’ou was hard pressing the Zhao general Kai Gou and was about order an all out attack on him. Until Ki Sui appeared and rallied the soldiers of Rigan just by appearing. This forced Koku Ou to cancel out the attack and instead put her army on the defensive. She ordered Kaku'un and his 1,000 man unit to advance to the front and stop the charge. A unit known as the "Masters of Defense" he advance forward stopping the Zhao charge until Ki Sui flanked his left side down the steep hill top charging his unit and decapitating Kaku'un with ease.

Abilities[]

As a 1000-Man Commander he must of had a decent sense of command or ablitiy with his glaive. His unit is considered the "Inmovable Unit". He had enough confident in his ability to stop the Rigan soldiers after Ki Sui appeared and gave them a second wind.

Gallery[]

Kaku'un Dies.png
Kaku'un slain by Ki Sui


Characters
Ai
Royal Palace
Royal Family Rou Ai - Queen Mother

Government Chou Kou - Ko Reki
Generals Current
Han O Ki
Former
Wa Tegi

Commanders Han Roki - Ha Mui - Bu Tai
Royal Palace
Royal Family Formerly
Shou Hei Kun

Government Shun Shin Kun
Great Generals Kan Mei - Ka Rin

Generals Formerly
Rin Bu Kun

1000-Man Commanders Haku Rei - Kou Yoku
Han
Great Generals Sei Kai

2000-Man Commanders Formerly
Bakan
Jo
Residence
Leader Jo Elder

Civilian Shuu (Jo)
Qi
Royal Palace
Royal Family Ou Ken
Military
Generals Ganmo
Qin
Royal Family Current
Ei Sei - Queen Mother - Rei - Rui
Former
Boku Kou - Sei Kyou - Sho - Sou Jou

Government Current
Ri Shi - Ryo Fui - Sai Taku - Shi Shi - Shou Hei Kun - Shou Bun Kun
Former
Ketsu Shi

Royal Harem Amin - Chou Kou - Kou - Rou Ai - You
Great Generals Current
Mou Bu - Tou
Former
Chou Tou - Duke Hyou - Mou Gou

Six Great Generals:
Ko Shou - Kyou - Haku Ki - Ou Ki - Ou Kotsu - Shiba Saku

Generals Current
Do Mon - Heki - Kan Ki - Kan Ou - Ou Sen - Roku O Mi - Ryuu Koku - Shou Kaku
Former
Dou Kin - Ei Bi - En Ka - Koku Gou - Ra Gen - Rin Bou - Ryuu

5000-Man Commanders Ou Hon - Shin

3000-Man Commanders Kyou Kai

2000-Man Commanders Mou Ten

1000-Man Commanders Curent
Hoku Shu - Gaku Rai - Kaku Un - Kan Jou - Ogiko - Ran Dou
Former
Baku Koshin - Jou Han - Kaku Bi - Tai Un

100-Man Commanders Chu Tetsu - Den Ei - Den Yuu - Hai Rou - Kyo Gai - Ryuu Sen

10-Squad Leaders Bi Hei - Ro En - Ryuu Yuu - Seki - Suu Gen - Taku Kei

5-Squad Leaders Former
Batsu Ken - Bi Tou - Bun Ketsu - Hou - Kyou Ji - San Ka - Yuu Gi

Strategists Ka Ryo Ten - Kai Oku - Mou Ki
Mountain Tribe
King Yo Tan Wa

Elders Chouga Elders

Warriors Ba Jio - Fuji - Rankai - Shunmen - Tajifu - Toji
Wei
Royal Palace
Royal Family Kei Bin
Great Generals Current
Go Hou Mei
Former
Renpa
Seven Fire Dragons:
Current
Gai Mou
Former
Go Kei - Tai Roji - Shi Ei - Rei Ou - Shou Sen - Ba Tou

Generals Current
Fuu Haku - Kan Ei
Former
Kyuu Gen - Haku Kisai - Ga Gyuu - Rinko - Gen Bou - Kyou En - Kai Shi Bou

1000-Man Commanders Former
Dou Sei

Strategists Hyou Ki
Yan
Great Generals Current
Ordo
Former
Geki Shin - Gaku Ki
Royal Palace
Royal Family Tou Jou
Great Generals Three Great Heavens
Current
Ri Boku - Hou Ken
Former
Rinshoujou - Ren Pa - Chousha
Other
Gaku Jou

Generals Current
Kou Son Ryuu - Ri Haku - Ki Sui - Ba Nan Ji - Shuu Sui Ju
Former
Man Goku - Shou Mou - Fuu Ki - Rin Ko - Gen Bou - Kyou En - Kai Shi Bou - Kei Sha

Army Commanders Current
Ba Tei - Kin Mou - Gaku Ei - Kai Gou
Former
Ryuu Tou

1000-Man Commander Gou Ran

Strategists Chousou

Commanders Kaine - Fu Tei

Others Gika

Civilians
Merchants Former
Ryo Fui - Shi Ka - A Mon - Kou Shou
Advertisement